СИНХРОН

Синхрон үндэс

Синхрон нь Тэнгисийн цэргийн тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэнгисийн цэрэгт Синрхрог зэвсгийн систем, харилцаа холбооны систем, усан доорх илрүүлэлтийн систем, навигацийн системд ашигладаг. Синхрон ач холбогдол нь зарим үед авч явахад хөнгөн учир дутагдал багатай. Синхрон гэдэг нь “Synchronous” гэсэн үгний товчлол юм. Энэ нь эргэлдэгч цахилгаан механик, байршлийг тандан судлах төхөөрөмжүүдын оноосон нэр юм… Цааш унших бол энд дарна уу ! СИНХРОН

СЭРВОС

Сэрво механизм, мөн богиносгохын тулд СЭРВО СИСТЕМ юмуу СЭРВОС гэдэг, ба цахилгаан болон электрон тоног төхөөрөмждөө тоо томшгүй олон програмуудтай(аппликэшн). Радар болон антеннт удирдлага, тооцоолох төхөөрөмж, усан онгоцны харилцаа холбоо, нисэх онгоцны хяналт, болон бусад олон төхөөрөмжид ажилладаг, энэ нь ихэвчлэн хяналтын үүсвэрээсээ алслагдсан бол механик ачааллыг ажиллуулах шаардлагатай байдаг. Шуурхай, тасралтгүй, нарийвчлалтай үйлдэл хүлээн авахын тулд, тэдгээр ачааллууд нь ерөнхийдөө синхроноор хамгийн сайн хянагддаг. Энд том асуудал бол синхрон ямар их хэмжээний ажлыг хийх хангалттай хүчтэй биш. Эндээс сэрво систем хэрэгтэй болж байгаа юм…Цааш унших бол энд дарна уу ! СЭРВОС

“ГИРО”

1852 онд Францын эрдэмтэн Леон Фука (Leon Foucault) анх гироскоп гэх үгийг сэдсэн. Энэ нь гиро(gyro) нь хувьсгал, скопэйн(scopein) нь харах гэсэн утгатай Грекээс гаралтай үгнүүд юм.

Гироскопыг ихэнхдээ гиро гэж дууддаг, электрон нь анхны тэнхлэгээрээ тойрч байдаг. Электронууд тойрон эргэдэг ба гирон бүх шинжийг харуулдаг; Дэлхийн хувьд, экватор нь туйлын тэнхлэгээ 1000 миль/цаг гаруй хурдтай тойрдог. Дэлхийн эргэлтийн хувьд энэ тэнхлэг нь тогтворжуулах нөлөөг хангадаг ба хойд туйл нь АЛТАНГАДАС одны нэг градуст багтдаг (алтангадас од нь дэлхийн хойд туйлын харалдаа байдаг буюу х.ө 900-т харагддаг)…Цааш унших бол энд дарна уу ! ГИРО

<<СИНХРОН, СЕРВО, ГИРО МОТОРУУДЫН ЗАРЧМУУД>> Номноос орчуулав.
Орчуулсан: А.Жаргалсайхан

 

СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Сэтгэгдэл оруулна уу
Нэрээ оруулна уу