Үйлчилгээний нөхцөл

Манай сайт нь үйлчилгээний нөхцөлийг хатуу баримтлах болно.

Манай сайтад бүртгүүлэхэд үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах

Та манай сайтын шинэ гишүүн болохыг хүсвэл та хамгийн эхэнд үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцан үргэлжлүүлэн бүртгүүлнэ үү. Бид бусдын эрхийг зөрчилдүүлэхгүйн тулд хатуу баримтлах болно. Та бусдын эрх ашгыг бодож манай нөхцөлийг зөвшөөрснөөр манай сайтын шинэ гишүүн болох боломжтой.

Хэрэглэгчийн хариуцлага

Та манай сайтын хэрэглэгч болсон бол та өөрийн хувийн мэдээллээ нууцлахыг хичээнэ үү. Ингэснээр та бусдад хувийн мэдээллээ алдахаас сэргийлнэ.

Та өөрийн нууц үгээ бусдад тараахгүй байх.

Манай сайтад халдсан , муулсан , нэр хүндэд халдсан зүйл хийхийг хатуу хориглож байна. Ингэснээр хэрэглэгч зохиогчийн эрхийг халдсан хэргээр хуулийн дагуу хариуцлага үүрэх болно.

Манай сайтад манай сайтаас гадна сайт бусад зүйл спам буюу реклам хийхгүй байх.

Бусдын нэр хүндэд халдах , хууль бус зүйл хийх , бусдыг нэр барьж сүрдүүлэх , бусдыг хорлох зорилгоор ямар нэгэн үйлдэл хийсэн тохиолдолд хуулийн хариуцлага үүрэх болно.

Үйлчилгээг устгах талаар

Хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр устгах тохиолдолд

Хэрэглэгч манай сайтын үйлчилгээний нөхцлийг зорчсөн тохиолдолд

Хэрэглэгч хуулийн хууль бус зүйл хийсэн тохиолдолд

хэрэглэгчийн үйлчилгээг түр зүр зогсоох эсвэл дахин сэргээхгүйгээр устгах болно.

Бидний баталгаа

Манай сайт нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг 100% нууцлах болно. Та өөрийн хувийн мэдээллийг бусдад харагдахгүй байдлаар хадгалж бидэнд даатгах боломжтой. Бид хуулийг 100% баримталж хэрэглэгчдээ дээдэлнэ.

Saturn.MN -ны зохиогчийн эрх

Манай сайтын лого , дизайн , мэдээ мэдээлэл болон бусад манай сайтад холбогдолтой баримтууд нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. Зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан ашигласан тохиолдолд зохиогчийн эрх зөрчсөн хэргээр хуулийн хариуцлага үүрэх болохыг хатуу сануулж байна.

Манай сайтын үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцсанд баярлалаа. Та өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.